Lignin kan bidra till ökad hållbarhet inom industrin

Foto: Paper Province

I en ny studie vid Karlstads universitet undersöker forskare hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin.

 

Ligninet som separeras ut i pappers- och massaindustrins processer tas tillvara och används främst för energiproduktion. Men enligt Paper Province visar forskning att dess användningsområde är större än så, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet i industrin.

 

I studien undersöker Jonas Kihlman, industridoktorand i kemiteknik, processer för ligninextraktion vid ett sulfatmassabruk, vilka tekniker som finns tillgängliga och dess påverkan på massabruket.

 

Det finns idag flera olika processer och tekniker tillgängliga för utvinning av kraftlignin. Processerna är i grunden linjära, det vill säga kemikalier köps in och tillförs processen. Beroende på kemikaliernas ursprung kommer dessa att påverka massabruket i olika omfattning, ekonomiskt och miljömässigt. Ett sätt att minska påverkan skulle vara att istället producera kemikalier utifrån brukets befintliga restströmmar.

 

– De erhållna resultaten visar att användning av massabrukens befintliga restströmmar för produktion av kemikalier, kan vara ett sätt att minska effekten av ligninextraktionen och göra processen mer hållbar, säger Jonas Kihlman.

 

Lignin ses alltmer som en värdefull resurs som kan användas vid tillverkning av asfalt, bioplast, kolfiber, batterier med mera. Vid Rises testbädd LignoCity i Bäckhammar, utanför Kristinehamn, kommersialiseras  till exempel hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.