Gränges produktionsanläggning i Finspång får ASI-certifiering

Foto: :Gränges

Gränges produktionsanläggning i Finspång, Sverige, har fått provisorisk certifiering enligt Aluminium Stewardship Initiatives (ASI) Performance Standard.

 

– Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vår ambitiösa hållbarhetsagenda och i vårt arbete för att ständigt utveckla ett bredare och mer hållbart kunderbjudande. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta är ett första steg mot att kunna erbjuda ASI-certifierat aluminium, säger Torbjörn Sternsjö, President Europe, i ett pressmeddelande.

 

ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar och som arbetar för att maximera aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. ASI:s Performance Standard definierar principer och kriterier för miljö, socialt ansvar och styrning, med syfte att adressera hållbarhetsfrågor i aluminiumets värdekedja.