Natrium får högsta möjliga hållbarhetsbetyg på rekordtid

Illustration: RÅformat och Kanozi Arkitekter

Byggnationen av Natrium på Medicinareberget i Göteborg pågår för fullt men redan nu står det klart att miljardprojektet får högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå guldnivån ställs höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet, och certifieringen är ett kvitto på att ett målinriktat hållbarhetsarbete i alla led lönar sig. 

Natrium kommer att samla stora delar av den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet under samma tak och samtidigt skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling inom life science på Medicinareberget.  

Utöver nybyggnationen om 32 000 m2 omfattar projektet även en ombyggnation av cirka 2 000 m2. Natrium ska bestå av två huskroppar i sju våningsplan samt en mellanliggande del som bland annat rymmer atrium och mötesrum. Byggnaden kommer främst att innehålla avancerade labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor. Lokalerna får dessutom en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov. Sammantaget gör dessa förutsättningar att kraven för Miljöbyggnad Guld inte är helt enkla att uppnå. Projektet lämnade in ansökningshandlingarna i början av december 2020 och beskedet om certifiering kom redan i slutet av januari det här året.   

– Att gå rakt igenom certifieringsprocessen så snabbt är ovanligt för den här typen av avancerade labbmiljöer. Det är verkligen ett bevis på att samarbete och målinriktat arbete i tidigt skede skapar rätt förutsättningar för att bygga klokt och hållbart. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar att driva utvecklingen framåt och certifieringen av Natrium är ett tydligt steg åt rätt håll, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.   

Låg energianvändning och hållbara materialval  

En viktig faktor för att kunna certifiera enligt Miljöbyggnad Guld är låg energianvändning och låga värmeförluster i byggnaden. Genom att välja en form på byggnaden som ger mindre fasadyta skapas förutsättningar för energieffektiv uppvärmning. En optimal storlek på fönstren i fasaden är också en faktor. Fönstren behöver släppa in mycket dagsljus för att skapa en bra inomhusmiljö men samtidigt får inte solvärmen stråla in och skapa för höga temperaturer sommartid - något man uppnått i projektet med effektivt utvändigt solskydd och bra rumsutformning på insidan.  

Noggrannhet i materialval av såväl ytskikt som byggvaror och en ambition att välja närproducerade produkter ger en bra förutsättning till lägre klimatpåverkan, exempelvis kommer stålarmeringen till byggnaden från Norge. 750 kvadratmeter solceller på taket samt behovsstyrd ventilation och belysning är ytterligare faktorer som gjort det möjligt att certifiera Natrium på guldnivå.  

Hållbar utveckling är en oerhört viktig fråga för universitetet, och vi är så klart mycket glada för att Natrium når Miljöbyggnad Guld. Jag ser fram emot hur vi tillsammans med Akademiska Hus kan kraftsamla på fler fronter för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling både ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, säger Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet.

Akademiska Hus satsar cirka 1,8 miljarder kronor i projektet som ska stå klart våren 2023. 
Akademiska Hus har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Natrium är bolagets tionde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld. De övriga är Nya Humanisten och A Working Lab i Göteborg, Matteannexet i Lund, Universitetsbiblioteket i Karlstad, Studenthuset i Linköping, Hus 3 vid campus Albano i Stockholm samt Undervisningshuset och två byggnader vid ABE-skolan på KTH Campus i Stockholm.