Paper Province välkomnar regeringens plan för cirkulär omställning

Foto: Paper Province

Regeringen har beslutat om den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Planen innehåller ett hundratal åtgärder inom områden som industriomställning, materialförsörjning, teknikutveckling och avfallshantering. Bioekonomi, hållbara material från skogen och industriell symbios lyfts fram som nycklar för en långsiktig och hållbar omställning av samhället.

 

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade i somras och listar åtgärder inom fyra fokusområden.

 

– För att vi ska nå våra miljö- och klimatmål och de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 behöver vi ställa om och tänka nytt. Den här handlingsplanen är ett viktigt steg mot det och stämmer väl överens med det vi och våra medlemsföretag arbetar med, nämligen samverkan, innovation och utveckling på flera olika plan för ett fossilfritt samhälle, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.