Valmet blir huvudleverantör av ny textilåtervinningsanläggning i Sundsvall

Foto: Valmet

Renewcell och Valmet har tecknat ett avtal för Valmet att leverera huvudutrustning till Renewcells planerade textilåtervinningsanläggning om 60 000 ton i årskapacitet på Ortvikens industriområde i Sundsvall, Sverige.

Renewcells nya Ortviken-anläggning är planerad att börja producera under första halvåret 2022.

Ordervärdet är på runt 25 miljoner euro.

– Detta kommer att bli ett viktigt projekt och en nyckelreferens inom detta nya affärsområde, och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Renewcell, säger Bertel Karlstedt, chef för affärslinjen Pulp and Energy, Valmet, i ett pressmeddelande.

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomullskläder, till ett nytt material kallat Circulose. År 2018 öppnade Renewcell en pilotanläggning i Kristinehamn, Sverige, med kapacitet att återvinna upp till 4 500 ton Circulose per år. Den nya anläggningen i Ortviken kommer att ha en kapacitet på 60 000 ton per år med möjlighet att öka kapaciteten i framtiden.

Valmet kommer att leverera processutrustning för beredning av fiberråvara, blekning och torkning som vanligtvis används i storskaliga dissolvingmassafabriker men nu skräddarsydda för detta projekt. Valmets leverans inkluderar installation av maskinutrustning, driftsättning och teknisk support. En betydande del av tekniken är designad och tillverkad i Sundsvall, Sverige och i Tammerfors och Jyväskylä, Finland.

Tork- och balningsutrustningen är begagnad och levererades ursprungligen av Valmet till en annan kund och demonteras nu i Frankrike och transporteras till Sverige med nödvändig teknisk support och installation av Valmet på Renewcells anläggning.