Nationella beslut skapar förvirring hos pendlare i Öresundsregionen

Öresundspendlare upplever dålig samordning av nationella beslut. Foto: Region Skåne

Nationella beslut och strategier i kampen mot Covid-19 fortsätter att skapa stor förvirring och frustration bland invånarna i de nordiska gränsregionerna. Det visar resultatet av den andra nordiska undersökningen som Øresunddirekt tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Resultaten från den webbaserade enkäten som gjordes i december 2020, bygger på svar från 2 676 personer varav 1223 från Öresundsregionen, är tydliga – människor och företag i samtliga nordiska gränsregionerna har upplevt stora problem med bland annat gränspendling, skattebekymmer, otydlig information, socialt liv och familjerelationer över gränserna.

Av dem som svarat uppger över 90 procent att ländernas olika coronastrategier har skapat problem. 64 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer på grund av restriktionerna och nästan 42 procent uppger att gränskontrollerna har varit ett problem.

Förvirring är även ett återkommande tema – vilket lands riktlinjer och restriktioner ska man rätta sig efter när de inte stämmer överens – arbetslandets eller bosättningslandets? En del uttrycker stor oro för att krisen har skapat en vi/dem-mentalitet och ställer sig frågan om vilka spår krisen kommer att lämna.

– Vi tar återigen tempen på Öresundsregionen och vi kan tyvärr konstatera att det inte blivit enklare för gränsarbetarna och företagen som verkar över sundet.  Vi hoppas att enkätresultatet når beslutsfattare och att de tar till sig av invånarnas erfarenheter när nya beslut ska fattas, säger Malin Dahl, verksamhetsansvarig för Øresunddirekts informationscenter i Malmö.