Autoplant – nytt skogsrelaterat forskningsprogram

En förarlös skogsmaskin utvecklad av LTU. Foto: LTU

Autoplant är ett nytt miljörelaterat skogsprojekt. Statliga forskningsfinansiären Vinnova står för finansieringen på 10 miljoner kronor och övriga aktörer för ytterligare 10 miljoner kronor till projektet. Det är ett samverkansprojekt mellan forskningsutövare, skogsrelaterade företag och tillverkare.

 

I Autoplants projektgrupp ingår Luleå tekniska universitet, Skogsforsk, Kungliga tekniska högskolan, SCA, Södra, Sveaskog och Holmen samt tillverkarna Bracke Forest och Skogstekniska klustret.

 

– Det är en intressant utmaning för oss och vi har ju redan med grund i vår forskning tagit fram en autonom terrängfordonsplattform. Det här ser jag som ett kvitto på att vi är på rätt väg och det här sporrar oss verkligen att fortsätta ett viktigt miljörelaterat arbete, säger Magnus Karlberg, professor i maskinkonstruktion, Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet.

 

Utmaningsdriven innovation kallas Vinnovas forskningsprogram där Autoplant ingår som ett delprogram. Inriktningen är att med hjälp av bland andra forskare från Luleå tekniska universitet utveckla nya skonsamma och mer effektiva metoder för plantering och markberedningen i skogen. En annan del har med arbetsmiljö att göra för de som arbetar i skogen.  

 

Initiativtagare till Autoplant är skogskoncernen SCA Skog.