Regeringen ger stöd till svenskt deltagande i EU-projekt för hållbar batteriproduktion

Bild: Northvolt

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att lämna stöd med 238 miljoner kronor till Northvolt AB för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås. Stödet är kopplat till Sveriges och batteriföretagets medverkan i det europeiska projektet EuBatIn (European Battery Innovation), som är ett så kallat viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI).

Den 26 januari beslutade EU-kommissionen att godkänna Sveriges ansökan om deltagande i projektet EuBatIn och stöd till Northvolt för utveckling av battericeller och utbyggnad av ett elektrifieringscampus för batteriforskning i Västerås. Godkännandet gjordes inom ramen för ett andra IPCEI-projekt som bildats för att främja innovativ och hållbar batteriproduktion i EU.

Northvolt avser att inom projektet EuBatIn skapa en industrialiseringsplattform i Västerås för att öka tillgängligheten och kapaciteten för battericellsutveckling, både för fordonsapplikationer och energilagring. Northvolt ska skala upp verksamheten inom Northvolt Labs i Västerås kopplat till ett elektrifieringscampus för batteriforskning.

Projektet EuBatIn har tagits fram gemensamt av Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. De tolv medlemsländerna kommer att bidra med upp till cirka 29 miljarder kronor i finansiering under de kommande åren. Projektet kommer att omfatta 42 direkta deltagare, däribland små och medelstora företag och nystartade företag med verksamhet i en eller flera EU-länder.

Det övergripande projektet EuBatIn förväntas vara slutfört senast 2028 och täcker hela värdekedjan för batterier.