Här startar Sveriges första gymnasieprogram med inriktning på 3D-teknik

Foto: Paper Province

Från och med höstterminen 2021 kommer ett nytt teknikprogram att vara igång i Torsby i Värmland med profilering mot 3D-teknik, det enda av sitt slag i Sverige. Det uppger Paper Province.  

– Att profilera utbildningen mot 3D-området kan ge konkurrensfördelar. Det blir en utbildning som ligger i tiden och genom ny teknik och samverkan med den unika innovationsmiljön The Wood Region kan utbildningen på sikt bli riksrekryterande, säger Torsby kommuns tf. skolchef Thomas Stjerndorff till Paper Province.

Stjerneskolan i värmländska Torsby har tidigare haft ett teknikprogram, men på grund av för få sökanden lades det ner. Nu har intresset ökat och kommunen ser behov av programmet igen, med något annorlunda inriktning. Programmet blir treårigt och ska vara det enda i sitt slag i Sverige.

I Torsby kommun har 3D-print blivit något av en nisch tack vare satsningen på The Wood Region, enligt Paper Province. Test- och utvecklingsanläggningen i Sysslebäck har bland annat en av världens största robotar för att 3D-printa med materialet biokomposit, som utvinns av trärester från sågverk.

The Wood Region finansieras av EU-projektet Bioinno, som drivs av bland andra Paper Province.

– 3D-print innebär många möjligheter. Det går snabbt att tillverka prototyper och du kan i princip skapa vilken form som helst, upp till sex meter i ett enda stycke. I Torsby kommun görs det med hjälp av skogen vilket är ett hållbart utnyttjande av resurser, säger Peter Edberg projektledare på Paper Province.

– För oss som jobbar för nya innovationer från skogen och med att säkra regionens framtida kompetens innebär den nya utbildningen det bästa av två världar. 3D-tekniker listas som ett framtidsyrke och här får vi en unik möjlighet att spetsa tekniken och förnybara material ytterligare genom samarbete mellan skolan och The Wood Region, säger Peter Edberg.