Valeo förbinder sig att uppnå koldioxidneutralitet 2050  

Foto: Valeo

Bildelsleverantören Valeo meddelar att de åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet 2050 och kommer att ha nått 45 procent av sitt mål 2030.

År 2030 är Valeos mål att utsläppen ska ha minskat med 45 procent över hela sin värdekedja - inklusive utsläpp från leverantörer, egen drift och slutanvändning av sina produkter - jämfört med 2019.

Valeo är också undertecknare av kampanjen ”Business Ambition 1,5° C” som kopplar samman företag som åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet till 2050 genom initiativet "Science Based Targets".

– Hela fordonsindustrin investerar kraftigt i kampen mot global uppvärmning. På Valeo har minskningen av koldioxidutsläpp varit central i vår strategi sedan 2010, och försäljningen från tekniker som hjälper till att minska koldioxidutsläppen har vuxit 20 gånger till cirka 10 miljarder euro år 2021. Vi tänker fortsätta våra ansträngningar med målet att uppnå koldioxidneutralitet 2050 och nå nästan hälften av detta mål 2030, säger Jacques Aschenbroich, Valeos vd, i pressmeddelandet.