SKGS: ”Säkra konkurrenskraftig el!”

Bild: IKEM

SKGS ordförande, Henrik Sjölund, skrev nyligen på Di Debatt om att konkurrenskraftiga och förutsägbara elpriser i decennier varit en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Nu är det på väg att snabbt försämras, varnar han som ser det som ett hot mot industrin och därmed mot sysselsättning och välfärd.

Enligt SKGS måste regering och riksdag ta till kraftfulla åtgärder för att säkerställa elförsörjningen. ”Vad som behövs är en form av mobilisering som går utanför partigränserna och som håller på lång sikt över flera mandatperioder. Målet måste vara att öka försörjningstryggheten av el och se till att fluktuationerna i elpris minskar”. Några åtgärder skulle vara:

- Bygg ut stamnäten så att el kan transporteras från de landsändar där den genereras till de delar som behöver el för stunden. Handelshinder inom landet gynnar ingen.

- Bygg ut elproduktionen i den södra halvan av Sverige. Det är där el behövs och det är där kärnkraftverk stängs vilket leder till elbristsituationer i den delen av landet om inget görs.

Allt pekar på att den situation vi sitter i just nu är allt annat än hållbar när det gäller elförsörjning, enligt SKGS. ”Statsmakterna måste därför ta befälet, fatta besluten och sätta igång. Bygg ut elproduktion och elnät, behåll målet om en fossilfri framtid!”, manar SKGS.

SKGS är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, SveMin och Jernkontoret. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor.