Lesjöfors sänker sina kostnader med solceller på taket

Foto: Lesjöfors

Sedan december 2020 är en solcellsanläggning som täcker 5 000 kvadratmeter av taket på Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo i bruk. Solcellerna är beräknade att producera el som täcker 25 procent av fabrikens årliga elförbrukning.

– Vi ser att allt fler industriföretag strävar efter att minska elförbrukningen och övergå till fossilfria energikällor. Det är dock inte många i vår region som ännu installerat en solcellsanläggning av vår storlek, så vi är glada att vi haft denna möjlighet, säger Marcus Hartvigsson, chef för Lesjöfors Banddetaljer.

Processen startade med en energikartläggning som resulterade i en lista med möjliga förbättringar som Värnamofabriken kunde göra för att öka energieffektivitet, sänka elkostnaden och som en följd reducera klimatpåverkan. Swede Energy, specialist på solcellslösningar, anlitades och en utredning visade att Lesjöfors Banddetaljer hade optimala förutsättningar för en solcellsanläggning på företagets 7 000 kvadratmeter stora takyta. Processen från analys till en fullt producerande anläggning tog ungefär ett år och i mitten av december togs anläggningen i bruk och fungerar enligt plan.

Kostnaden från start till mål landade på ungefär tre miljoner kronor och återbetalningstiden uppskattas till tio år.

Anläggningen beräknas producera 350 MWh årligen, vilket är ungefär 25 procent av företagets årliga elförbrukning.