Fläkt som dödar virus, säkerställer ren luft och ger ökad energieffektivitet

Bild: Nordicco

Luftburen smitta är ett osynligt hot mot människors hälsa och verksamheters produktivitet. En ny dansk uppfinning och ett nytt patent: Northern Light kombinerar en långsamt roterande fläkt med uppåtriktat, desinficerande UVC-ljus. säkrar på så sätt ökad energieffektivitet samtidigt som den bidrar till att döda luftburna virus och bakterier – liksom SARS-COV-2 (även känt som det virus som leder till covid-19).

Hotet från luftburna virus, som till exempel corona, är större än någonsin. Verksamhetschefer vill därför skydda sina medarbetare mot dessa osynliga faror i så stor utsträckning som möjligt. Det har hittills varit svårt att rena luften från smitta på ett effektivt sätt, samtidigt som människor vistas i lokalerna. Men en ny dansk uppfinning förändrar allt. Den danska tillverkaren av HVLS-fläktar, Nordicco A/S, har nämligen i samarbete med experten inom UVC-ljus, ULTRAAQUA A/S, tagit fram en ny generation HVLS-fläktar. Fläkten bär namnet ”Northern Light”, uppkallad efter norrsken och med ett elegant, uppåtriktat och desinficerande UVC-ljus som integrerats i fläktbladen. Uppfinningen med integrerat UVC-ljus i fläktbladen är den första i sitt slag och den gör det möjligt att säkerställa både effektiv luftinblandning och desinficering av luften samtidigt som människor vistas i lokalen.

- Under de senaste åren har vi på Nordicco A/S med stor framgång introducerat våra långsamt roterande fläktar i danska företag, kommuner och större skolor. Fläktarna har en diameter på upp till fem meter och säkerställer temperaturutjämning även i mycket stora lokaler. På så sätt uppnås betydande energibesparingar, lägre koldioxidutsläpp och i allmänhet ett bättre inomhusklimat, säger vd:n för Nordicco A/S, Dennis Thomsen, och fortsätter: 

- Då coronapandemin slog till i Danmark och resten av Europa i början av 2020, lade vi extra fokus på vårt utvecklingsarbete. Ett fokus som på rekordtid, och med stöd från den danska Innovationsfonden och våra samarbetspartner, har lett fram till utvecklingen av en ny teknik och ett patent, samt till den produkt som vi valt att döpa till Northern Light. Vi har kombinerat två beprövade tekniker på ett sådant sätt att det nu går att uppnå lägre energikostnader, minskade koldioxidutsläpp, förbättrat inomhusklimat och samtidigt döda luftburna bakterier och virus, däribland det virus som orsakar covid-19.

Northern Light-fläktarna har fem desinficerande UVC-lampor på 60 watt som integrerats i fläktbladen. De är placerade så att ljuskällorna pekar uppåt och på så sätt desinficerar den luft som passerar över bladen.

 

bild

 

Effektivt sätt att förflytta och rena stora mängder luft
Dennis Thomsen berättar att Nordicco A/S har tagit patent på den nya lösningen. Han säger vidare att styrkan med Northern Light är att fläkten med sitt desinficerande och uppåtriktade UVC-ljus kan rotera samtidigt som människor vistas i lokalen eftersom ljuset träffar luften ovanför fläktbladen.

- Genom att kombinera fördelarna med de stora HVLS-fläktarna och fördelarna med UVC-ljus har vi skapat en lösning som effektivt desinficerar luften från virus och bakterier. En lösning som kan få en avgörande betydelse för exempelvis matsalar, fabrikshallar, skolor och andra lokaler där många människor vistas samtidigt, säger han.

Hos danska Teknologisk Institut har man under en tid, med stöd från Dansk Energis forsknings- och utvecklingsprogram ELFORSK, testat de stora HVLS-fläktarna, och resultaten visar på flera fördelar.

-De stora fläktarna kan förflytta stora mängder luft, och kan på så sätt säkerställa att varm luft inte ligger kvar utmed taket vintertid utan att man får ett jämnt klimat i hela lokalen. På så sätt kan man erhålla omfattande energibesparingar. På sommaren kan HVLS-fläktarna generera kylning och i många fall vara ett bra alternativ till dyra klimatanläggningar, säger avdelningschefen för ventilation och inomhusklimat på Teknologisk Institut, Merete Lyngbye.

Hon tror att de stora fläktarna om ett fåtal år på allvar har vunnit mark i danska företag och institutioner tack vare deras effektiva och kostnadseffektiva förmåga att ge ökad energieffektivitet.

Desinficerande ljus dödar luftburna virus
Även hos utvecklingspartnern ULTRAAQUA A/S, som under flera år har utvecklat produkter som använder UVC-ljus för desinfektion, är man hänförd över den nya uppfinningen som kan användas för att desinficera luften i en lokal.

-När en person till exempel nyser så skickas en stor mängd virus ut i luften. Virus som sprids om de inte elimineras eller försvagas med hjälp av ren luft. Med Northern Light kan vi, med hjälp av UVC-ljusets desinficerande effekt och fläktens förmåga att förflytta stora mängder luft, snabbt blanda ut luften med ren luft för att minimera smittspridningen, säger vd:n och delägaren till ULTRAAQUA, Ole Grønborg.

Han säger att det är Northern Light-fläktens förmåga att blixtsnabbt eliminera virus från luften och sprida ut den rena luften i lokalen, samtidigt som människor vistas där, som gör den nya uppfinningen så banbrytande.