Rederierna skulle tjäna på att bli miljövänligare

Det är både klimatsmart och ekonomiskt lönsamt att optimera lasten, så att fartygen inte åker omkring halvtomma. Bilden visar ett containerfartyg utan last vid portugisiska kusten. Foto: Flickr. Kredit: kaktuslampa

Forskare vid Åbo Akademi har räknat ut vilka klimatsmarta investeringar som är ekonomiskt lönsamma för rederierna – och vilka som inte är det.

Grön teknologi kan ansenligt minska koldioxidutsläppen från sjöfarten och samtidigt göra frakten billigare, skriver ÅA i ett pressmeddelande. Det visar en studie som är gjord vid laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

– Om fartygen använder mindre bränsle för att transportera samma mängder frakt gör rederierna betydande besparingar, säger Magnus Gustafsson, forskningsledare i industriell ekonomi vid finländska universitetet Åbo Akademi, i pressmeddelandet.

Till exempel kan nya digitala planerings- och bokningsverktyg göra det möjligt att navigera enligt smartare rutter och minska mängden resor som fartygen gör halvtomma eller till och med helt olastade.

- Andra investeringar som enligt vår modell är ekonomiskt lönsamma är till exempel solceller, optimerade propellrar och möjligheten att ansluta till det vanliga elnätet när fartyget är i hamn. Däremot visade sig till exempel installation av vindkraft inte lönsamt, säger Henry Schwartz, doktorand i industriell ekonomi, i pressmeddelandet.