Ragn-Sells installerar innovativ komposteringsteknik

Thomas Storsjö och Eric Tjernberg, Biocompost. Foto: BizMaker

Startup-företaget Biocomposts komposteringstrumma förädlar organiskt avfall till rena och miljövänliga jordprodukter på bara tre-fem dagar. Nu installerar Ragn-Sells tekniken vid sin anläggning i Umeå.

– Vi sparar tid och utrymme och minskar utsläppen av växthusgaser, konstaterar Marcus Åberg, marknadsområdeschef på återvinningsföretaget.

Sundsvallsföretaget Biocompost erbjuder en teknik där organiska restprodukter omvandlas till prima kompostjord.

Avfallet matas in i en automatiserad komposttrumma som snurrar 240 varv per dygn. Efter bara tre-fem dagar kommer materialet ut i pulverform, vilket kan jämföras med traditionell kompostering som tar fem-nio månader.

Nu har Biocompost fått sin första stora order. Under våren 2021 tillverkas en 18 meter lång trumma till återvinningsföretaget Ragn-Sells, som ska driftsättas vid deras anläggning i Umeå.

– Det här är ett första viktigt erkännande efter flera års hårt arbete. Utöver avtalet med Ragn-Sells har vi också långtgående diskussioner med flera andra kunder, både i Sverige och utomlands. Vi tror på en stark tillväxt under de kommande åren, säger Thomas Storsjö, vd för Biocompost AB.

Trumman har en kapacitet på 30 kubikmeter per dygn och ska användas för slam från processindustrin. Den beräknas klara ungefär 5 000 ton slam per år.

Ragn-Sells planerar också att ta vara på den värme som genereras under komposteringen.

Planen är att trumman ska vara i drift i juni.

– Slår det väl ut kommer vi att satsa på fler komposttrummor, säger Marcus Åberg.

Biocompost är ett av de startup-företag som deltagit i BizMakers program Forest Business Accelerator. Under året har bolaget kunnat teoretiskt testa och verifiera sin metod på acceleratorns samarbetspartners SCAIBM och RISE Processum.

Bolaget ingår nu i BizMakers inkubator.

 

 

–  

Fakta - Färdig kompost på tre - fem dagar
Tekniken innebär att organiskt avfall (häst-/hönsgödsel, lantbruksrester, fisk- och slakterirester, matavfall, fiberrester) matas in i en automatiserad komposttrumma som snurrar 240 varv per dygn. Under processen tillsätts syre och så småningom alstras värme utan att man behöver tillföra värme utifrån. Tack vare den accelererade hygieniseringsprocessen kommer materialet ut i pulverform efter bara tre-fem dagar mot traditionella fem-nio månader. Processen är kliniskt ren, fri från smittoämnen och ogräs- och är luktfri.