Colabitoil får kontrakt för nytt raffinaderi i Serbien

Foto: Colabitoil Sweden

Svenska Colabitoil Sweden AB har tecknat ett avtal med ORS OIL GAZ DOO i Serbien om förmedling av råolja. ORS OIL GAZ håller på att bygga ett raffinaderi som beräknas vara klart vid årsskiftet 2023-2024.

Avtalet med ORS OIL GAZ innehåller ett tillsvidaremandat för Colabitoil att förse raffinaderiet med råvaror motsvarande 36 miljoner fat per år när produktionsanläggningen står klar. Colabitoil har även enligt avtalet mandat att sälja raffinerade produkter internationellt. Colabitoil erhåller provision för förmedlade produkter.

Avtalet är ett trepartsavtal mellan Colabitoil Sweden AB, ORS OIL GAZ DOO samt Future Systems Group AB (FSG), där Colabitoil ansvarar för försörjning av råvara till ORS OIL GAZ DOOs raffinaderi samt all internationell försäljning av raffinerade produkter.  

 – Det är glädjande att vi nu har tecknad ett avtal med ORS OIL GAZ. Att förmedla råvara till ett raffinaderi och ett mandat att sälja färdig produkt är en milstolpe för affärsområdet och för Colabitoil - det är betydelsefullt för vår utveckling, säger Daniel Trabold, ansvarig för Colabitoils affärsområde Trading.

 

Colabitoil Sweden är ett green tech-företag som grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.