IKEA lanserar ny global skogsagenda

Jon Abrahamsson Ring, VD på Inter IKEA Group.  Foto: IKEA

IKEA har lanserat en ny skogsagenda för 2030, detta för att minska trycket på världens skogar.

Syftet är att värna den biologiska mångfalden, bromsa klimatförändringarna och främja innovationer som gör det möjligt att använda trä på ett ännu smartare sätt.

IKEA skriver att de nått sitt mål för 2020 gällande trä från mer hållbara källor. Därmed är mer än 98 procent av det trä som används till IKEA:s produkter FSC-certifierat eller återvunnet. Nu tar koncernen nästa steg.

IKEA:s 2030 Forest Positive Agenda innebär att företaget ska:

- Leda utvecklingen i att göra ansvarsfullt skogsbruk till norm över hela världen. Därmed tar vi ett ansvar som sträcker sig utanför det trä som används inom IKEA. 
 

- Stärka den biologiska mångfalden, stötta rättigheterna för och behoven hos de människor som är beroende av skogen i hela leveranskedjan för trä, och agera för att minska klimatfotavtrycket även utanför vår egen verksamhet.
 

- Främja innovation för att hitta ännu smartare sätt att använda trä och binda kol i våra produkter så länge som möjligt. Detta genom att designa alla våra produkter för att återanvändas, renoveras, återtillverkas och slutligen återvinnas.
 

- Säkerställa att minst en tredjedel av våra träprodukter tillverkas av återvunnet trä.
  

- Säkerställa att användningen av andra kritiska råmaterial, som riskerar att bidra till avskogning (främst vissa jordbruksprodukter) och står för cirka 3 procent av den klimatpåverkan som våra råmaterial har, inte bidrar till avskogning eller omvandling av naturliga ekosystem. Allt trä som används i IKEAs produkter kommer från ansvarsfullt skötta skogar och bidrar därmed inte till avskogning.
 

- Fortsätta att enbart använda trä från mer hållbara källor som certifierats av trovärdiga, globala tredjepartssystem. 

- IKEA vill vi göra ansvarsfullt skogsbruk till norm, stoppa avskogning, stärka den biologiska mångfalden och stötta människor som är beroende av skogen för sin försörjning. Ansvarsfullt skötta skogar spelar också en avgörande roll för att motverka klimatförändringarna. Genom att arbeta för stränga krav och samarbeta med olika organisationer över hela världen bidrar vi till att utveckla skogsbruket. Fortfarande ökar trycket på världens skogar och omgivande ekosystem. Därför är det dags att ta ett ännu mer holistiskt grepp för att skydda dessa viktiga resurser för kommande generationer, säger Jon Abrahamsson Ring, VD på Inter IKEA Group.