Klimatberäkning för hållbarare logistiklösningar

Hållbara transporter är en förutsättning för att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn. Bildkälla: Göteborgs Hamn.

Sverige har ett mål att minska utsläppen inom transportsektorn med 70 procent till 2030. För att nå detta högt uppsatta mål, krävs samarbete mellan alla parter i värdekedjan. APM Terminals Gothenburg erbjuder nu hjälp att räkna ut sina kunders klimatavtryck, för att skapa möjligheter för hållbarare logistiklösningar.

Under slutet av 2019, lanserade APM Terminals Gothenburg klimatinitiativet Green Gothenburg Gateway, som ett bidrag till Sveriges klimatmål. Målet sattes högt – utsläppen på terminalen skulle reduceras med 90 procent till 2020. Trots utmaningarna som den globala pandemin har fört med sig, kan APM Terminals Gothenburg meddela att resultatet, som granskats av revisionsbyrån PwC, visar att koldioxidutsläppen på terminalen har minskat med 88 procent. Utöver det, har APM Terminals Gothenburg helt ställt om till fossilfri containerhantering.

– APM Terminals Gothenburg som terminal är global pionjär inom området och vi var tidigt ute med att titta på klimateffektiva lösningar. Att vi nu har tagit vårt klimatarbete ett steg längre och helt bytt till förnybara bränslen på terminalen, känns som en naturlig utveckling och vi är glada över att så många kunder uppskattar och stöder vår resa. Vi har lärt oss mycket och vill nu gärna hjälpa våra kunder att uppnå klimatmålen för sina logistiklösningar, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

I samband med att APM Terminals offererar kundspecifika lösningar, erbjuds nu möjligheten att få en oberoende beräkning av klimatpåverkan.

– Vårt mål är att detta ska hjälpa våra kunder att se över sina logistiklösningar ur ett helhetsperspektiv för att identifiera möjligheter att minimera klimatavtrycken i försörjningskedjan. Vi arbetar tillsammans med alla transportföretag så som rederier, speditörer, åkerier och järnvägsoperatörer och har därför omfattande kunskap om vilka möjligheter som finns inom det logistiska nätverket, säger Magnus Lundberg.