Industriklivet breddas för att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle

Regeringen har beslutat om ändringar i den förordning som styr Industriklivet så att stöd även kan ges till bland annat strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen, såsom forskning, förstudier och investeringar.

För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad, enligt regeringen.

Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläppen inom industrin som ofta är svåra att komma åt och sedan 2019 även till tekniker för s.k. negativa utsläpp. Nu utökas Industriklivet så att stöd även kan ges till andra industriprojekt som på ett väsentligt sätt kan bidra till att nå klimatmålen, såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion.

Breddningen knyter därmed också an till strategin för cirkulär ekonomi som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Dessutom ska stöd kunna ges till åtgärder som bidrar till att minska sådana utsläpp av växthusgaser som indirekt är kopplade till industrins processer.