Mobilt sorteringsverk ska sortera ut metaller från slagg

Foto: Sysav

Med start i mitten av januari 2021 kommer ett mobilt sorteringsverk att sortera ut metaller i Sysavs avfallsanläggning på Spillepeng i Malmö. Större bitar ur den så kallade slaggen krossas och sorteras, för att optimera återvinningen. Projektet kommer att pågå i tre månader.

– Med detta projekt får vi ytterligare data på metallinnehållet i slaggen och kan säkerställa att vår egen anläggning producerar optimalt, säger Magnus Svensson, chef affärs- och marknadsutveckling.

Cirka 15 000 ton större slaggbitar, så kallade slaggknutor, samt ca 35 000 ton vanlig bottenaska, kommer att köras genom verket. Anläggningen krossar och plockar ut metaller med hjälp av magneter och virvelströmsseparation: bland annat järn, koppar och aluminium. Syftet är att maximera återvinningen och genomföra tester.

Genom att köra slaggen genom sorteringsmaskinen delas det upp i fyra fraktioner som kan återanvändas – slaggrus, magnetiskt skrot, icke magnetiskt skrot och en brännbar rest – samt en mindre del som behöver deponeras. Den största delen av slaggen, cirka 90 procent, blir slaggrus. Gruset kan användas vid anläggningsarbeten.