6,5 miljoner till utveckling av ligninbaserade idéer

Foto: Paper Province

Testbädden LignoCity i Bäckhammar får 6,5 miljoner i finansieringsstöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektdeltagarna och andra lokala aktörer. Det meddelar Paper Province.

– Det känns jättebra. Nu kan testbädden LignoCity i Bäckhammar fortsätta att utvecklas för att främja hållbara lösningar och förhoppningsvis bidra till den regionala attraktionskraften, säger Robert Gustavsson, projektledare på RISE.

Den 1 januari gick startskottet för det tvååriga projektet LignInnovation.

– Man kan säga att projektet fokuserar på tre delar. För det första ska vi hitta internationella idébärare. För det andra ska vi stötta fler produktionspiloter att gå hela vägen. Sist men inte minst ska testbädden anpassas till samhällsutvecklingen som är en följd av corona genom utökad digitalisering, säger Robert Gustavsson.

I projektet samarbetar Paper Province, RISE och Närsam (Kristinehamns näringslivssamverkan) för att stärka det regionala näringslivet inom skoglig bioekonomi. Ambitionen är att främja den gröna omställningen och att öka regionens och ligninets attraktionskraft för små-och medelstora företag i branschen.