Avloppsreningsverk i Stockholms skärgård uppgraderas

Bild: Käppalaverket

Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett låneavtal på 1 miljard kronor (97 miljoner euro) med Käppalaförbundet, ett kommunalförbund i Stockholms skärgård, om uppgradering och kapacitetshöjning i deras avloppsreningsverk. Den centraliserade avloppsreningen i Käppala kommer att uppgraderas så att den kan ta emot avloppsvatten från ungefär 900 000 personer.

EIB:s vicepresident Thomas Östros konstaterar: ”Stockholms berömda skärgård är mycket viktig för både miljön och den lokala ekonomin. Som EU:s klimatbank är vi glada att kunna stödja utbyggnaden av Käppalaverket och hjälpa till att bibehålla området på ett hållbart sätt för invånarna.”

”Denna uppgradering kommer att trygga vattenreningstjänsterna för våra elva medlemskommuner under många årtionden framöver och samtidigt kraftigt förbättra vattenkvaliteten i vår vackra skärgård”, säger Andreas Thunberg, vd för Käppalaförbundet.

Den ursprungliga anläggningen togs i drift 1969 och har redan byggts ut en gång med hjälp av ett lån från EIB på 6 miljoner ecu 1997. Genom att minimera de föroreningar som släpps ut i vattendragen kommer projektet att få positiva effekter för närmiljön och för Östersjön och väntas ge bättre levnadsvillkor för invånarna i Stockholmsområdet.