Ett steg närmare ett kommersiellt pappersbatteri

Foto: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs har inlett ett samarbete med forskare på Uppsala universitet som enligt dem innebär ett viktigt steg mot framtidens pappersbatterier. Tillsammans har man tagit grundforskning baserad på ren cellulosa av alger och utvecklat den till att fungera med samma typ av fiber som BillerudKorsnäs vanligtvis använder för att tillverka papper och förpackning. En utveckling som i förlängningen öppnar för miljövänliga batterier, där målet på sikt är att kunna producera storskaligt till lågt pris.

– Det är inte ovanligt att forskare presenterar ny miljövänlig teknik. Det som är speciellt i det här fallet är modellen för samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Uppsala universitet som resulterat i teknik anpassad för storskaliga produktionsprocesser, säger Lars Sandberg, project manager innovation på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Små pappersbatterier tillsammans med sensorer kan i framtiden möjliggöra förpackningar som kan spåras genom hela transportkedjan. Detta öppnar möjligheter för att utveckla både smarta och mer hållbara förpackningar. Smarta förpackningar skulle exempelvis kunna mäta temperatur och position eller berätta vad som händer med en vara under transport. Detta innebär förpackningslösningar som på ett ännu bättre sätt kan säkerställa att produkter håller och behåller kvalitet under logistikkedjan.