ABB lanserar ställverk med låg miljöpåverkan

Foto: ABB

En nyhet i ABB:s portfölj av hållbara ställverk är ett RMU-ställverk med en lastfrånskiljare som använder hållbara alternativa gaser istället för SF6-gas.  

Ställverk med SF6-gas har många fördelar jämfört med luftisolerade ställverk – den gör att ställverket kan vara betydligt mindre och garanterar samtidigt höga säkerhetsstandarder. Gasen har dock hög global uppvärmningspotential (GWP), ett värde som beskriver hur mycket värme en gas håller kvar i atmosfären under en specifik tid jämfört med koldioxid.

AirPlus är en fluorketonbaserad gasblandning med 99,9 procent lägre global uppvärmningspotential jämfört med SF6. Förutom AirPlus innehåller ABB:s ekoeffektiva portfölj också Dry Air, som är en naturlig gas lämplig för tillämpningar med lägre spänning upp till 12 kV.

Lastfrånskiljare används i hög grad i sekundära ställverk för mellanspänning och har till uppgift att bryta strömlaster, exempelvis RMU:s. I vanliga RMU:s med SF6 är lastfrånskiljaren oftast en enkel frånskiljare med knivar. Vid byte till ekoeffektiva alternativ, där gaserna har lägre brytningsförmåga för ljusbågen, är inte lösningen med knivar lika lämplig. För att möta den här utmaningen har ABB utvecklat sin nya produkt baserad på pufferbrytarteknik, som även fungerar med andra gaser än SF6.

I den nya lastfrånskiljaren har den seriella vakuumbrytartekniken ersatts med pufferbrytarteknik i lastfrånskiljarmodulen för SafeRing och SafePlus.

Den nya lastfrånskiljarens konstruktion har samma driftsekvens och enlinjeschema som den nuvarande SF6-lösningen. Därmed har ställverkets konstruktion blivit renare och mer användarvänlig, enligt ABB.

Den här nya generationen av SF6-fria lastfrånskiljare för mellanspänning finns tillgänglig med en klassificering för Dry Air på upp till 12 kV och för AirPlus upp till 24 kV.