Lyckad upparbetning av kemiskt återvunnet plastavfall i Finland

Foto: Neste

Neste har som mål att årligen bearbeta mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030. Företaget planerar att använda kemiskt återvunnet plastavfall som råmaterial i sina fossila raffinaderier i syfte att förädla det till råvara av hög kvalitet för tillverkning av ny plast. Foto: Neste

Neste meddelar att de i höst med gott resultat bearbetat 400 ton kemiskt återvunnet plastavfall vid sitt raffinaderi i Finland. Det motsvarar den mängd plastavfall som genereras av 20 000 genomsnittliga europeiska medborgare varje år*. Detta är första gången som Neste har upparbetat kemiskt återvunnet plastavfall i industriell skala. Under körningen förädlades använda förpackningar och blandat plastavfall till råvara för användning inom den petrokemiska industrin, t.ex. för framställning av ny plast.

Processkörningen beskrivs som en mycket viktig milstolpe i Nestes strategiska mål att verka för en cirkulär ekonomi och ersätta användningen av råolja i sina egna raffinaderier. Neste har som mål att årligen bearbeta mer än en miljon ton plastavfall från och med 2030.

– Även om det fortfarande återstår mycket arbete markerar det här ett stort steg för vår bransch att omvandla svåråtervunnen plast från avfall till en värdefull resurs och därmed tillämpa cirkulär ekonomi i verkligheten, säger Mercedes Alonso, Executive Vice President, Renewable Polymers and Chemicals på Neste.

Neste siktar på att stegvis öka volymerna flytande plastavfall i processerna för att öka kunskaperna och utveckla värdekedjorna och processteknikerna. Nästa körning kommer att ske under 2021 i Nestes fossila oljeraffinaderi i Borgå.