En stark forskningsproposition för omställning och konkurrenskraft

Forskningsingenjörer vid FoU-center, Sandvik Materials Technology. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank.

Under torsdagen presenterade regeringen sin forsknings- och innovationsproposition för perioden 2021–2024. Utgångspunkten är att satsningarna ska ge förutsättningar för fler forskningsmiljöer av högsta kvalitet. Jernkontoret anser att propositionen är en tydlig satsning på forskning, omställning och konkurrenskraft.  

– Inom näringslivet har vi en ambitionsnivå att Sveriges satsningar på FoU ska öka med en procent av BNP, det vill säga 50 miljarder, till 2030 och vi har åtagit oss att själva stå för tre fjärdedelar av detta. Regeringens satsning i den här propositionen är ett viktigt första steg för att uppnå en hög ambition, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

– Generellt är propositionen en tydlig satsning på forskning, omställning och konkurrenskraft. Näringsministerns inledning och närvaro när den lades fram är en signal om vikten av samverkan mellan politik, näringsliv och forskning. Vi ser att politiken har lyssnat på oss, fortsätter Bo-Erik Pers.

På regeringens presskonferens betonade näringsminister Ibrahim Baylan att samverkan krävs vid omställning för att det ska gå snabbt. Han pekade då bland annat ut de strategiska innovationsprogrammen (SIP) som ett välfungerande och värdefullt instrument för samverkan. Nästa generation, SIP 2.0, kommer regeringen därför att ge ökade resurser och ett breddat uppdrag, där samhällsrelevans och hållbarhet, som den uttrycks i Agenda 2030, blir viktiga inslag vid sidan av konkurrenskraft.

– För oss är det en självklarhet, samhällsrelevans och hållbarhet är oskiljaktiga delar i konkurrenskraft och vi integrerar dem redan i SIP Metalliska material 1.0, säger Gert Nilson.