PowerCell Sweden får order bränslecellssystem till Australien

Foto: Power Cell Sweden

PowerCell Sweden AB har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från det australiensiska bolaget ENGV för leverans under första kvartalet 2021. Systemet skall användas i ett demonstrationsprojekt för stationär kraftgenerering med hjälp av vätgas som kommer att byggas i Denham i västra Australien.

 

Anläggningen bygger på en kombination av solceller och bränsleceller och har upphandlats av kraftbolaget Horizon Power för att testa vätgasens tekniska förmåga som reglerkraft i avlägsna mikro-elnät.  

 

Anläggningen omfattar solcellspaneler med en sammanlagd effekt av 704 kW, en elektrolysör på 348 kW för framställning av vätgas samt kompressor och tankar för lagring av den producerade vätgasen. Bränslecellssystemet från PowerCell Sweden kommer både att användas för att driva elektrolysören och för att lokalt producera både kraft och värme med hjälp av den lagrade vätgasen. 

 

Australien har beslutat om en nationell vätgasstrategi för att öka användningen av vätgas som energibärare och energikälla. Strategin lanserades i november förra året och har som vision att göra landet till en ledande aktör inom vätgasindustrin till 2030.

 

– Australien har insett vätgasens stora möjligheter och satsar nu stort på att bygga upp ett vätgasbaserat och fullt hållbart energisystem. Australien har utmärkta förutsättningar för att producera vätgas och har som ambition att både bli självförsörjande på vätgas och bli en stor nettoexportör, säger Andreas Bodén, försäljningschef för PowerCell Sweden AB.  

 

PowerCell Sweden tillverkar bränslecellsstackar och -system för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten.  

 

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen.