Ny global strategi för FSC

Bild: FSC

Skogscertifieringsföretaget FSC har tagit fram en ny globala strategi för perioden 2021-2026. Den nya strategin består av tre strategiska riktningar, tolv mål och 24 förväntade resultat. De tre riktningarna är: 1. Skapa och genomföra lösningar för skogen; 2. Omvandla marknader och 3. Skapa förändring.

Strategin framhåller att FSC:s styrka är att organisationen samlar medlemmar och andra aktörer med olika intressen för att sätta ett globalt riktmärke för ansvarsfullt skogsbruk.

Men FSC behöver de närmaste åren ta fram solida data om de sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av skogscertifiering, för att visa på värdet av ansvarsfullt skogsbruk. Ett annat viktigt budskap i strategin är att certifieringen av tropiska skogar måste öka, särskilt de skogar som förvaltas av skogsägare med ett mindre markinnehav och av lokalsamhällen.

“Våra standarder måste också användas i de skogar runt om i världen som har potential att bidra till att lösningen av de globala utmaningarna, till exempel klimatförändringarna”, skriver FSC i ett pressmeddelande.