Ny utbildning för prospekteringsborrning

Foto: Svemin

Borrbranschens Utbildningscentrum har lanserat en ny utbildning för prospekteringsborrning. Praktisk miljöhänsyn i fält kombinerat med teoretisk kunskap kring relevant lagstiftning står i fokus. Det skriver Svemin i ett pressmeddelande.

Målet med utbildningen är att öka kunskapen hos borrföretag och borrpersonal om framförallt miljöhänsyn för att förbättra säkerheten och minimera miljöpåverkan.

 – Prospektering handlar om att undersöka och samla information om vad som finns i vår berggrund. Det är ett tids- och resurskrävande arbete som ofta sker långt ut i skog och mark på otillgängliga platser. Just avståndet och svårframkomligheten gör att det är viktigt att planera och förbereda sig väl så att arbetena kan utföras så säkert, effektivt och med så liten omgivningspåverkan som möjligt, säger Kerstin Brinnen, branschjurist och ansvarig för markfrågor på Svemin samt deltagare i projektgruppen som utvecklat kursinnehållet.

– Kursen tar upp både det praktiska arbetet i fält och en del regler avseende den omgivande miljön, säger Kerstin Brinnen.

I kursen ingår bland annat både tips och regler för fältpersonal om skyddsvärda naturmiljöer, transport i terräng men också om hantering av borrvatten och kemikalier samt återställning. Den nya kursen är framtagen i samarbete med företrädare för branschen så att den ska vara väl förankrad i den praktiska verklighet som aktiva i yrket står inför.

– Det är viktigt att prospekteringsborrning sker på ett säkert sätt och med så stor kunskap och miljöhänsyn som möjligt, vi kommer en bra bit på vägen med den här nya utbildningen. Särskilt eftersom den är digital och kan utföras på distans. Den är alltid tillgänglig, avslutar Kerstin.

Kursen Yttre Miljö behandlar bland annat:

- Lagstiftning relevant för fältpersonalen.

- Transporter i terräng.

- Skyddsvärda naturmiljöer.

- Hantering av kemikalier på arbetsplatsen.

- Hantering av borrvatten.

- Återställning.