Sju startups bjuds in till Göteborgs innovationshub MobilityXlab

Efter en tuff urvalsprocess är det nu klart att sju startups väljs in till Göteborgs innovationshub MobilityXlab och får chansen att samarbeta med innovationshubbens partners CEVT, Ericsson, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group och Zenseact.

Företagen som bjuds in till MobilityXlab våren 2021 är:

CogniBIT (Tyskland)

CogniBIT, deep-tech startup från München. Möjliggör utveckling av säkra autonoma fordon med hjälp av realistisk simulering av trafikanter. Deras agentmodell låter biltillverkare testa om deras autonoma fordon kan hantera oförutsett mänskligt beteende i trafiken.

 

High Mobility (Tyskland)

HIGH MOBILITY aggregerar fordonsdata och har som mission att bygga den bästa miljön för innovativa företag att diskutera, testa och starta datadrivna mobilitetstjänster. Banbrytande tredjepartsförsäkring, EV-laddning och fleet management-tjänster använder HIGH MOBILITYs Auto API för att få tillgång till fordonsdata från olika biltillverkare via ett enda API.

 

Naventik (Tyskland)

NAVENTIK GmbH är en avknoppning från University of Technology Chemnitz. Baserat på mer än 18 års erfarenhet av grundarna, är företagets uppdrag att möjliggöra satellitnavigering för automatisk körning. Kärnkompetensen är att tillhandahålla positioneringslösningar för ADAS på SAE nivå 3+ med en unik, egen GNSS-sensor och positioneringsmotor.

 

Nortical (Sverige)

Nortical specialiserar sig på att uppskatta batteriets prestanda. Genom att samla data från batterianvändande, förutspå prestandan och värdegradering på lithium-ion batterier i elektriska fordon kan Nortical ge sina kunder verktyg för att använda batterierna på ett bättre sätt vilket kan förlänga livslängden på batterier samt möjliggöra återbruk.

 

Opsis Emotion AI (Singapore)

Opsis är spin-off från A * STAR baserat på 5 års FoU inom Emotion Analyses AI och tekniken har vunnit sex internationella utmärkelser.

– Detekterar tusentals olika känslor/uttryck

– Enda lösningen i världen som använder psykologisk cirkumplexmodell

– Bearbetning och analys i realtid för enskilda och stora publikgrupper

– Hög tillförlitlighet, även med kulturella och etniska skillnader

 

Phasya (Belgien)

Phasya utvecklar avancerad mjukvara för att observera förarens fysiologiska och kognitiva tillstånd (t ex sömnighet, kognitiv belastning, stress) som påverkar säkerhet, beteende, välmående och användarens upplevelse.

 

The Tyre Collective (Storbritannien)

Tyre Collective är ett innovationsföretag som är världsledande inom insamlande av partiklar fråndäckslitage. De påskyndar övergången mot mobilitet utan utsläpp för att skydda vår miljö och hälsa.

 

Vårens utvalda startups har sitt fokus inom däckslitage, batterihälsa, förarbeteende och simuleringar. Gemensamt har de att de vill utveckla framtidens mobilitet.

– Urvalsprocessen äger rum två gånger om året och engagemanget från alla partners är högt. Att jobba med innovationer handlar inte bara om vad företag gör på egen hand, utan vilka de har tillgång till och möjlighet att samarbeta med!, säger Katarina Brud, director på MobilityXlab.

– Jag är väldigt stolt över att se hur MobilityXlab fortsätter att attrahera ledande startups runt om i världen. Det är ett bevis på att samarbete för att skynda på innovationer är ett vinnande koncept. De växande bolagens starka fokus inom hållbar mobilitet är en perfekt matchning med partners ambitioner för att skapa renare, säkrare och mer effektiva transportlösningar, säger Johan Lundén, Senior Vice President Volvo Group och ordförande för MobilityXlab.