Positiv utveckling av biogas och vätgas i Europa

En ny rapport publicerad av Gas for Climate-konsortiet presenterades nyligen. Rapporten är en granskning av de aktuella marknaderna för biogas samt grön och blå vätgas i Europa.

- Gasen har en central roll i omställningen av energisystemet. Det gäller i synnerhet efter EU kommissionens besked om behovet av omfattande satsningar på vätgas, men det handlar också om att se biogasens potential för att nå klimatmålen. Därför är det mycket glädjande att se att aktiviteten och initiativen ökar för att den förnybara gasen ska kunna växa på den europeiska marknaden, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi.

 – Det ökade fokuset på infrastrukturens betydelse i utvecklandet av energisystemet är också väl underbyggt i rapporten.

Transporten av biogas i gasnätet ökade med 15 % bara under 2018, och 65 % av biogasen produceras med bioavfall och biorester som råvara. Biogasproduktionen ökar snabbt, samtidigt som produktionskostnaderna sjunker och inmatningen i gasnätet ökar. Flera vätgasprojekt beskrivs i rapporten som fokuserar på att: öka efterfrågan på vätgas inom nya industrisektorer, undersöka vätgasanvändningen för tunga transporter eller ersätta den grå vätgas som nu efterfrågas med alternativ som minskar koldioxidutsläppen.

Rapporten belyser också hur befintlig gasinfrastruktur i allt högre grad används för att transportera biogas och förbereds för transport av vätgas. Flera framträdande projekt fokuserar på att möjliggöra transport av förnybara gaser och gaser med lågt koldioxidinnehåll.