Lund får Sveriges första testbädd för nanoteknik

Foto: RISE

I Lund etablerar forskningsinstitutet RISE nu ProNano, Sveriges första test och demomiljö för industrialisering av nanoteknik-baserade material, processer och komponenter.  Anläggningen ska ge nya möjligheter för svenska innovationer inom nanoteknologi att skala upp och bli kommersiellt gångbara. Testbädden ProNano etableras i nära samarbete med Lunds universitet och Region Skåne.

 

Förhoppningen är att forskare och näringsliv nu ska få en anläggning där forskningsresultat kan industrialiseras. Enligt RISE är den kombination av kompetens och världsledande utrustning som ProNano erbjuder unik i Europa.

 

- ProNano ska vara en öppen innovationsmiljö där industri, akademi och offentlig verksamhet kan mötas och samarbeta.  Vi erbjuder till exempel industrin möjligheten att komma med sin egen utrustning och sina processer till ProNano-labbet, säger Michael Salter, senior projektledare på RISE.

Lunds universitet har en lång historik av framgångsrik forskning inom nano-området, men fram tills nu har det varit svårt för de entreprenörer som vill skala upp en idé eller prototyp. Istället har dessa innovationer ofta lämnat landet, enligt RISE.  De nya material som skapas på nanoskala har speciella elektriska, optiska och mekaniska egenskaper som kan leda till nya tillämpningar. Till exempel nästa generations lysdioder, eller nanostruktuturer som är tillräckligt känsliga för att detektera enstaka molekyler, bakterier eller virus.

 

-  För ganska precis sju år sedan, i december 2013, var Lunds universitet värd för ett möte med brett deltagande från region och näringsliv för att identifiera infrastrukturen som behövs för att ta nanoteknologi från innovation till produkt. Det är en mycket viktig milstolpe att nu se den första fasen av ProNano förverkligas, säger Viktor Öwall, rektor för LTH.

 

- Genom att etablera testbäddar som ProNano, skapar vi förutsättningar för produktutveckling och bidrar gemensamt till miljövänliga lösningar för bl a energikonsumtion och produktion som leder till mindre utsläpp, säger Anna Jähnke, regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.