Norskt beslut om CCS kan öppna nya möjligheter för svensk cementindustri

Norcems cementfabrik i norska Brevik. Foto: Heidelberg Cement

Det norska Stortinget godkände under måndagen satsningen på en fullskalig CCS-anläggning vid Heidelberg Cements cementfabrik Norcem Brevik. Det stärker förutsättningarna för svensk cementindustri att etablera motsvarande lösning för att kunna leverera cement för klimatneutral betong, skriver Heidelberg Cement i ett pressmeddelande.

Det norska Stortinget har nu enats om att verkställa projektet som kallas Langskip – en klimatsatsning på totalt 25 miljarder norska kronor, varav 3,3 miljarder är öronmärkta för cementindustrin. Arbetet med den nya anläggningen i Brevik väntas starta upp omgående, med målet att börja avskilja koldioxid från processen 2024.  

– HeidelbergCement värderar samarbetet med de norska myndigheterna högt och projektet visar på vikten av att näringsliv och det offentliga hittar gemensamma vägar framåt. Nu ser vi fram emot att bygga upp världens första fullskaliga anläggning för koldioxidavskiljning inom cementindustrin, och projektet kommer att kunna inspirera och visa vägen för både koncernen, branschen och andra industrier, säger Giv Brantenberg, General Manager HeidelbergCement Northern Europe, och fortsätter:

Cementas fabrik i Slite är en av de fabriker som Heidelberg Cement-koncernen pekat ut som möjlig för en framtida CCS-anläggning.  

– Vår ambition är att i Sverige kunna leverera cement för klimatneutral betong år 2030, och i och med beskedet för CCS-anläggningen i Norge har vi nu kommit ett stort kliv närmare detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef för Cementa och HeidelbergCement Northern Europe.

Ska CCS bli verklighet i Slite krävs dock ett antal förutsättningar, framhåller Heidelberg Cement. Bland annat beslut förstärkt elförsörjning till och på Gotland samt mer förutsägbara miljöprövningsprocesser med kortare ledtider.

 – Om alla pusselbitar faller på plats så kommer vi lyckas och vi ser fram emot att fortsätta vara drivande i arbetet med branschens klimatomställning, säger Karin Comstedt Webb.