Sveriges största batterilager tas i drift i Uppsala  

Foto: Vattenfall
Foto: Vattenfall

Idag tas Sveriges största batterilager i drift i Uppsala. Det är ett forskningsprojekt med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist. Vid kapacitetsbrist i elnätet förser batterilagret elnätet med el och när det finns ett överskott på el laddas istället batteriet upp.

− Det unika med det här forskningsprojektet är att vi vill visa hur man kan möta ett ökat effektbehov i samhället med en batterianläggning i väntan på nätförstärkningar, men också klargöra den stora fördelen med att integrera batterianläggningar som en tjänst i ett distributionsnät, säger Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB.

− Batterilagret i Uppsala är klimatsmart och fungerar som en stor powerbank. Batterilagret kan byggas relativt snabbt, och tjänster därifrån kan användas av distributionsbolag eller andra aktörer i väntan på att elnätet blir utbyggt så att inga kapacitetsbrister uppstår i elnätet. Därefter kan batterilagret flyttas till någon annan plats med kapacitetsbrist, säger Tina Ivarsson, projektledare, Vattenfall Network Solutions.

Batterilagret täcker en yta motsvarande en halv fotbollsplan. Uppsala blir första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning. Det finns endast ett par batterilager i världen som är integrerade i elnätet.