Projektet Villazero bygger koldioxidneutralt småhus

Bild: VillaZero

Projektet Villazero avser att bygga ett koldioxidneutralt småhus för att utvinna de mest klimatsmarta byggteknikerna och byggmaterialen för ett hållbart byggande. Bakom projektet står Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Villazero blir Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Villazero ingår nu i ett pilotprojekt tillsammans med SGBC (Sweden Green Building Council) där syftet är att utveckla en ny del inom NollCO2 för småhus.. Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar mot att bli det första småhuset att certifieras och därmed en pilot för andra småhus.

 - Det är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Förväntningen är att göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv, säger Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC.

 

bild
Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC. Bild: VillaZero

 

- Vi i Villazero-projektet är stolta och glada över att vi har blivit utvalda av SGBC att delta som pilotprojekt för småhus inom NollCO2. SGBC bidrar med mycket kunskap och tillsammans kan vi utveckla och förbättra det hållbara och innovativa byggandet även för mindre hus. Det ska bli intressant att ta del av andra pilotprojekt och höra om vad de har för erfarenheter av att bygga koldioxidneutralt, säger Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna.

 

bild
Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna. Bild: VillaZero

 

NollCO2 Att NollCO2 certifiera en byggnad kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.