SolarEdges Sverigechef anser att svensk solenergi har en enorm underutnyttjad potential

SolarEdge har funnits representerade i Sverige sedan 2012. Bild: SolarEdge

SolarEdge är ett solenergibolag med ursprung i Israel som funnits i Sverige sedan 2012 via sin samarbetspartner Kraftpojkarna. Sedan 2017 finns bolaget representerat med en egen organisation i Sverige, under ledning av dess Sverigechef Daniel Sjödin. SolarEdge har under årens lopp gjort sig ett renommé som ett innovationsdrivet solenergibolag.

 

Text: Annika Wihlborg

SolarEdge grundades i Israel 2006. Verksamheten finns idag representerad i tjugoåtta länder och man har genomfört installationer i över 133 länder runtom i världen. Ett av bolagets främsta kännetecken är den intelligenta växelriktarlösning som förändrade hur el utvinns och hanteras i solcellssystem. En DC-optimerad växelriktarlösning innebär att solpaneler kan maximera elproduktionen även när det är molnigt eller skuggigt. Den här typen av lösning fungerar även väldigt bra i ett kallt klimat. Effektoptimerare minimerar det energitapp som kan orsakas av underpresterande solceller på grund av moln eller skugga.

 

bild
Bolaget, som grundades 2006, har gjort sig känd som en innovativ aktör med snabb global tillväxt. Bild: SolarEdge

Växelriktare länkar samman hemmet med elnätet

– Syftet med vår effektoptimerade växelriktarteknologi, som utvecklats till en central del av vårt varumärke, är att maximera elproduktionen samtidigt som kostnaderna för att generera solenergin minskar. En smart växelriktad solenergiteknologi kan generera stor inverkan på hela energiekosystemet. Växelriktaren fungerar i större utsträckning som en länk mellan elnätet och platsen där solenergin produceras. I kombination med teknologilösningar för ett smart hem kan solenergilösningar omvandlas till ett helt ekosystem för ett energismart hem, säger Daniel Sjödin.

Han anser att svensk solenergi är rejält underutnyttjad.

I Sverige har vi fantastiska förutsättningar för att producera solenergi, som ju faktiskt produceras mer effektivt i ett något svalare klimat jämfört med i ett varmt klimat. Vi har många ytor som skulle kunna fyllas med solpaneler, sommaren är lång och mycket ljus och vi kan utvinna solenergi även molniga dagar, säger Daniel Sjödin.

 

bild
Daniel Sjödin, chef för SolarEdge Sverige.

Från maximerade söderlägesinstallationer till genomtänkta helhetsprojekt

Den absolut viktigaste förutsättningen för att öka andelen producerad solenergi i Sverige är, enligt Daniel Sjödin, en energipolitik med tydliga riktlinjer och en förutsägbarhet som gör det intressant för fler att investera i förnybar energi. Han bedömer inte att det i någon större utsträckning behövs statliga subventioner för att ytterligare accelerera takten i solenergiinvesteringarna. Trots att marknaden förändras i och med förändrade eller borttagna bidrag kan den i mångt och mycket ändå kontrollera sig själv.

 

bild
SolarEdges Sverigechef Daniel Sjödin anser att den svenska solenergin är rejält underutnyttjad. Bild: SolarEdge

Under de kommande åren ser jag framför mig att sättet hur man planerar och bygger solenergisystem kommer att förändras, vi går från maximerade söderlägesinstallationer till mer genomtänkta projekt där man nyttjar takytan på ett bättre sätt. Huvudfokus kommer att ligga på elproduktion för egen konsumtion snarare än att maximera exporten. Framtidens solenergilösningar kommer inte längre att vara separata system i en fastighet, de kommer i allra högsta grad att vara integrerade med fastigheten i övrigt och därmed bli en del av det smarta hemmet, säger han.