Martinsons nu en del av Holmen

Martinsons tidigare koncernchef Lars Martinson lämnar över nyckeln till Johan Padel, affärsområdeschef för Holmen Trävaror. Foto: Holmen

I somras tecknade Holmen avtal om att förvärva Martinsons och 1 oktober skedde den formella ägarförändringen. För att högtidlighålla händelsen hölls häromdagen en nyckelceremoni vid sågverket i Bygdsiljum, som nu blir ett av Holmenkoncernens största sågverk.

– Styrkorna hos Martinsons ska vi ta med oss och bygga vidare på. Den specialistkompetens, kvalitetsmedvetenhet, långsiktighet och det nytänkande som finns hos Martinsons ligger helt i linje med hur vi vill arbeta. Sammantaget blir Holmen en aktör med mycket stor bredd och djup kompetens inom trävaror och träbyggande, sade Johan Padel, affärsområdeschef för Holmen Trävaror under ceremonin.

En viktig del av affären handlar också om tillgången till råvara. Det är ett område där företagen sedan många år har etablerat ett nära samarbete.

– Vi har under många år samarbetat med Martinsons och utfört skogsvårdsarbeten åt Martinsons kunder. Jag tror också att många vill vara en del av den vidareförädling och de träbyggande som Martinsons står för, sade Sören Peterson, affärsområdeschef Holmen Skog.