Polen storsatsar på kärnkraft och kolkraftverken avvecklas

Bild: Piqsels

De polska kolkraftverken ska läggas ner senast 2049 och den polska regeringen har antagit en grön energiplan, men polackerna litar inte på förnyelsebara energikällor. Sex nybyggda kärnkraftsreaktorer ska ersätta kolet – ett beslut som väcker kritik skriver svt nyheter. 

Den polska regeringen har slutit ett historiskt avtal med de polska fackförbunden om att lägga ner kolkraften. Beslutet tillkännagavs i slutet av september vid en presskonferens i Katowice. Det gav inget större eko utanför landets gränser. Omvändningen motiveras med att Polen måste vara med och konkurrera med resten av Europa om de lönsamma investeringarna i förnyelsebart – regeringen kallar det ”ett genombrott som kan jämföras med Copernicus revolution, att sätta förnyelsebar energi i centrum för det polska energilandskapet” 

Källa: SVT nyheter