Ny teknik avlägsnar kväve från gruvavfall

Bild: EIT Raw Materials

En effektiv metod för att rena lakvatten från kväve har utvecklats inom ramen för innovationsprojektet Nitrem. Teknikutvecklingen har drivits av EU:s ramdirektiv för vatten och kan göra det möjligt för industrin att uppfylla nuvarande och framtida utsläppskrav. Det är en teknik som till låg kostnad och litet underhåll är redo för marknadsintroduktion och kundtestning, enlig ett pressmeddelande från EIT Raw Materials.

Bioreaktortekniken har tidigare utvärderats i ett pilotskalssystem vid LKAB:s gruva i Kirun och testas för närvarande i fullskalig verksamhet vid samma gruva.

– Vår främsta bedrift är fullskalig implementering av den innovativa bioreaktorteknologin i gruvmiljö i drift. Vi har kunnat ta bort större delen av kvävet under längre perioder vid låg temperatur, Roger Herbert, projektkoordinator vid Uppsala universitet.

Kväve finns i de sprängmedlen som används i gruvor. Kväve läcker alltså direkt ned i gruv- och processvattnet eller hamnar i avlagringar där det långsamt orsakar diffusa utsläpp till omgivande sjöar och vattendrag. Det påverkar miljön negativt, eftersom kväve bland annat främjar algtillväxt och leder till övergödning.

Projektkonsortiet består av Uppsala universitet, WSP Sverige AB, Cedervall Arkitekter, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Boliden Mineral, LKAB, LTU Business och SLU.