Boliden och LKAB får betala dryga böter för utsläpp

Foto: Boliden

Sedan 2018 måste alla drivmedelsbolag blanda in biobränslen i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den så kallade reduktionsplikten syftar till att sänka trafiksektorns klimatutsläpp.

För första gången får bolag betala dryga böter för att inte ha levt upp till lagen. Gruvbolagen LKAB och Boliden samt bränslebolaget Smart Energy Sweden Fuels AB får tillsammans betala 125 miljoner kronor i böter. Det rapporterar SVT.
Hos LKAB handlar det om gruvmaskiner som använt vanlig diesel utan inblandning av biobränslen.

– 34 miljoner kronor är självklart betydande medel men detta är något vi behöver betala. Vi beräknar att vi kommer klara nästa år bättre och att våra prognoser vad avser bränsleanvändning stämmer överens med den verkliga förbrukningen, säger Fredrik Björkenwall, kommunikatör på LKAB, till SVT.

Bolidens förklaring till att man missat biobränslemålet är att deras leverantör Neste inte producerat biodrivmedel i tillräckliga mängder.