IoT-lösning från Danfoss sänker energiförbrukningen hos Malmegårds

Bild: Malmegårds Fastighets AB

Malmegårds Fastighets AB har sedan hösten 2019 använt sig av energioptimeringstjänsten Leanheat. Nu har fastighetsbolaget lyckats minska effekttopparna, sänka energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.

 

Malmegårds Fastighets AB har i över 30 år arbetat för att energioptimera sina fastigheter i Stockholmsregionen. Under åren har man utfört tilläggsisolering av vindar, tätat fönster och installerat effektiv styrning. För att automatisera energieffektiviseringen valde fastighetsbolaget att använda sig av Leanheat, en AI-baserad IoT-lösning som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen i byggnader med fjärrvärme.

Vi har arbetat länge för att få ned energianvändningen. Genom att investera i ny teknik kan vi minska vår klimatpåverkan. Sedan vi började jobba med Danfoss har vi sett en signifikant nedgång av energiförbrukningen samtidigt som den självlärande mjukvaran har hjälpt till att minska effekttopparna, säger Fredrik Håkansson, vd på Malmegårds Fastighets AB.

Leanheat har gjort det möjligt för Malmegårds Fastighets AB att bygga vidare på det befintliga styrsystemet och man har installerat sensorer i varje lägenhet för att övervaka både temperatur- och fuktutvecklingen i realtid.

Vi har fått ett bättre underlag för att kontrollera vilka temperaturer det är i varje lägenhet vilket underlättar vår kommunikation med hyresgästerna. Med Leanheat har vi ett mycket bättre underlag för att genomföra effektiva åtgärder som skapar en jämnare inomhustemperatur mellan de olika lägenheterna. Detta kan på sikt en jämnare inomhustemperatur och bättre inomhusklimat för våra boenden, säger Fredrik Håkansson.

Samarbetet med Danfoss har pågått sedan november 2019. I framtiden hoppas båda parter på ett utvecklat samarbete i hopp om att minska maxeffektuttaget och skapa ännu bättre boendemiljöer i fastigheterna.