Stora Enso och Karlstads Energi fördjupar samarbetet

Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi, och Marie Morin, platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk. Foto: Peo Ajaxson/Karlstads Energi.

Stora Enso och Karlstads Energi fördjupar samarbetetSedan 2008 värmer Stora Enso fjärrvärmekunderna i Karlstad och på Hammarö med resurseffektiv biobaserad värme. Nu fördjupar Stora Enso och Karlstads Energi samarbetet ytterligare. Det skriver Paper Province.

– Vi strävar alltid efter att använda våra resurser effektivt och söker sätt att ta till vara på restströmmar så att de inte går förlorade. Att de dessutom kommer närsamhället till nytta är än mer positivt, säger Marie Morin, platschef på Skoghalls Bruk.

Det nya avtalet mellan parterna säkerställer att än mer restvärme kan tillvaratas.

– För vår del är samarbetet med Stora Enso mycket värdefullt. När Stora Enso ökar sin leverans av biobaserad värme behöver inte vi använda dyrare bränslen med högre miljöpåverkan. Ett bra exempel på ett samarbete som stärker det värmländska näringslivet, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.