Världens största automatiska textilsorteringsanläggning invigd

Foto: Siptex

Nyligen invigdes världens största automatiska sorteringsanläggning för textil, Siptex, i Malmö. Anläggningen ägs av återvinningsföretaget Sysav. Erik Perzon på IVL Svenska Miljöinstitutet, som lett projektet på Sysav, säger:

– Med Siptex har vi fått en anläggning i industriell skala, menar han. Alla som återanvänder material vill ha så rena flöden som möjligt men alla försök med textil har hittills fastnat för att man har haft svårt att få tillräckligt med material. Siptex, med sin enorma sorteringskapacitet på 24 000 ton material per år kan lösa detta.

Södra och Re:newcell är ett par bolag som använder återvunnen textil i sina produkter.

Innovationsledare Maria Ström på Wargön Innovation är också positiv till nykomlingen. På anläggningen utanför Vänersborg har man sedan 2012 arbetat med företag som vill utveckla produkter av koldioxidsnåla textilmaterial.  

– Hos oss finns en pilotanläggning för textilsortering där vi sorterar för både återbruk, redesign och återvinning, det senare genom automatisk materialsortering med samma teknik som Siptex, säger Maria Ström.