Scania bygger batterilaboratorium i Södertälje

Foto: Scania

Scania investerar 160 miljoner kronor i ett nytt batterilaboratorium vid Scanias forsknings- och utvecklingscenter i Södertälje.

 

Bygget av den 1 000 kvadratmeter stora anläggningen påbörjades nyligen och byggarbetet ska avslutas under våren 2021. Efter omfattande provning och kontroll av utrustning och instrument kommer laboratoriet att vara i full drift under hösten 2021. Laboratoriet får tre 250 kvadratmeter stora provhallar för battericeller, batterimoduler och batteripack. Intill provhallarna får laboratoriet även ytor för provförberedelser som ska förbättra arbetsmiljö, säkerhet och provningseffektivitet.

 

– Med den ökade takten i utvecklingen kommer laboratoriet att stärka våra möjligheter att skapa optimala batterilösningar för alla tillämpningar. Vi har en ambitiös utvecklingsplan framför oss i att årligen lansera nya och uppdaterade elektrifierade produkter med tillhörande batteritjänster. Detta understryker behovet av världsledande kunskap i batterianvändning och livscykeloptimering, säger Claes Erixon, forsknings- och utvecklingschef på Scania.

 

Laboratoriet kommer främst att inriktas på batteriprestanda och livscykelanalyser i skilda klimatförhållanden från -40°C till 70°C. Scanias ingenjörer kommer att undersöka och fastställa de bästa driftsegenskaperna för batterier med hänsyn till bland annat måltemperatur, laddningsgradsfönster och laddningskurva i anpassad användning för att optimera livslängd och kundkrav.

 

Det nya batterilaboratoriet kompletterar en mindre anläggning med en klimatkammare för provning av batteripack som togs i bruk tidigare i år. I det laboratoriet kan Scania prova batteripresentanda i rullande elektriska lastbilar och bussar utan att behöva montera ur batterierna. Fordonen ställs intill laboratoriebyggnaden och ansluts till provutrustningen.