Nytt centrum för testbäddar inom bioekonomi

Foto: MoRe

En ny testbädd för kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster ska byggas i anslutning till anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik. I en första fas byggs en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i.

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffinaderi.  

– Syftet med satsningen är att skapa ett internationellt ledande centrum för kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Satsningen kan innefatta ett vitt spektrum av tekniker och slutprodukter med den gemensamma nämnaren klimatrelevans, säger Pia Sandvik, VD på RISE.

Planen är att testbädden ska utnyttja synergier med befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer genom RISE närvaro på platsen. Men företag kommer också att kunna montera egen pilotutrustning och stationera personal i innovationsmiljön, som består av labb, piloter, kontor och mötesplatser.

– För att identifiera vilken infrastruktur som behövs kommer vi initialt att lyssna med stora öron för att få näringslivets, akademiens, entreprenörernas och institutens bild av vilka tekniker som står närmast kommersialisering och vad dessa behöver för att nå full produktionsskala så fort som möjligt. Nyckelordet här handlar om att göra affärer av allt det lovande utvecklingsarbete som redan finns, säger Magnus Hallberg, chef för division Bioekonomi och hälsa.

– Vi kommer också att identifiera hur vår övriga forskningsinfrastruktur i RISE inom bioekonomiområdet passar in i detta nya centrum och se över eventuella utvecklingsbehov tillsammans med kunder och partners.

Clas Engström, tidigare VD för Processum i Örnsköldsvik, har rekryterats till RISE som projektledare för satsningen.