Västra Götalandsregionen satsar 21 miljoner på regionens flyg- och verkstadsindustri

Foto: GKN Aerospace Engines

Västra Götalandsregionen har beslutat att satsa 21 miljoner på projektet Springboard för att stärka regionens flyg- och verkstadsindustri genom Coronakrisen och samtidigt hjälpa den att ta klivet in i en mer hållbar framtid.

Projektet innebär huvudsakligen investeringar i nya utrustningar inom 3D-printing/Additiv tillverkning (AM) och automatiserad kolfiberkompositproduktion.

– Satsningen i Springboard ger oss tillsammans med våra projektparter ökade möjligheter att ta en större roll i utvecklingen av framtidens fossilfria flyg, säger Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engines, i ett pressmeddelande.

Projektet bygger vidare på de tidigare satsningar som har gjorts i PTC:s infrastruktur i form av lokaler och utrustning. Satsningen linjerar också med det samförståndsavtal som tecknades mellan EUs Clean Sky och Västra Götalandsregionen redan 2016, för ett europeiskt samarbete kring en mer hållbar flygindustri.

– Denna typ av initiativ ligger helt i linje med de satsningar Västra Götalandsregionen vill se inom valda specialiseringsområden som hållbar produktion och hållbara transporter, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionsutvecklingsnämnden.

Victor Blom, projektledare på Innovatum Science Park, ser även att projektet kan bidra till en hållbar utveckling inom fler branscher än flygindustrin.

– PTC är en av de mest tongivande arenorna gällande forskning och utveckling kring avancerade tillverkningsmetoder, och bidrar till att stärka regionens företag. Detta projekt drivs till stor del av behoven kring hållbart flyg, men vi ser även synergieffekter till tillverkning inom andra områden och företag som behöver utveckla sina verksamheter eller kan bidra till utvecklingen med sina idéer.

Idag är ett femtontal företag och organisationer medlemmar i PTC och genom uppgraderingen av arenan är förhoppningen att kunna attrahera flera nya aktörer som vill vara med och utveckla tillverkningsindustrin.

Förutom uppgradering och nyanskaffning av utrustning kommer det inom ramen för projektet att arrangeras aktiviteter för att ta fram en verksamhetsmodell för det framtida PTC och förbereda för de resterande delarna av Springboard.

Springboard 1 är budgeterat till totalt 27 miljoner kronor och projektparter är Innovatum Science Park, GKN, Högskolan Väst, Kraftstaden och RISE.