Vart tredje exportföretag planerar att nyanställa i Sverige

Vart tredje svenskt exportföretag, 32 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige det närmaste halvåret, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Det är en kraftig ökning jämfört med situationen i våras, då endast 8 procent räknade med ett ökat antal anställda.

 – De stora exportföretagen tror på en oväntad stark återhämtning, vilket är glädjande eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. God tillgång till finansiering kommer att vara avgörande för företagens möjlighet att genomföra sina planerade satsningar, säger Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK, i ett pressmeddelande.

En nyligen genomförd undersökning från SEK visar att företagen också påbörjat en grön omställning: Åtta av tio stora svenska exportföretag planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan de närmaste tre åren.

– Många exportföretag blickar framåt med försiktig optimism. Spridningen av coronavirus ökar just nu, men samtidigt kommer ett vaccin allt närmare och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar. Företagens satsningar på en grön omställning kommer göra svensk export mer konkurrenskraftig, säger Catharina Henriksson.

Undersökningen genomfördes i oktober, precis när nya coronarestriktioner börjat införas i Europa, dit 70 procent av den svenska exporten går.

Tidigare har Exportkreditbarometern visat att företagens planer på att anställa i Sverige och utomlands gått hand i hand och har ett starkt samband med exportorderingången. Höstens mätning visar att det främst är i Sverige som exportföretagen planerar att öka anställningarna, men vart femte företag planerar även att öka antalet utomlands under det kommande halvåret.