Världens första vätgasdrivna spårbyggnadsmaskin MG11 Hydrogen presenterad

Världens första högpresterande spårbyggnadsmaskin för järnvägen med vätgasdrift är verklighet. Bild: Linsinger

Vätgas som miljövänlig energibärare blir nu allt viktigare även på järnvägen och det gäller inte enbart persontransporter.

Jämfört med andra tekniska lösningar för underhåll på järnvägen är järnvägsfräsning i sig en miljövänlig bearbetningsteknik.

Minskad brandrisk, eliminering av damm och buller kan nämnas som positiva faktorer.

Det österrikiska företaget Linsinger går nu ett steg längre. Nyligen lanserade företaget världens första högpresterande järnvägsfräs med vätgasdrift. Detta innebär, meddelar företaget, "att även den sista förorenaren, dieselmotorn, kommer så småningom att försvinna från järnvägssektorn".

Linsinger har gått den långa vägen från ett familjeföretag till en global aktör.

Linsinger har satt sig som mål att vara en del av energiomställningen och företaget vill aktivt bidra till nya banbrytande lösningar.

- Min vision för 2030 är att vätgasen som bränsle inom mobilitetssektorn inte längre kommer att utgöra undantaget utan normen och att Österrike kommer att vara klimatneutralt senast år 2040. Målet är att säkerställa en snabb och samordnad upprustning av produktionen av förnybar vätgas i Österrike, säger Linsingers VD, Günter Holleis.

- Produktionen av vätgas är relativt lätt. För att uttrycka det mycket enkelt: vatten bryts ner i dess vätgassubstans (H2) och syre (02). Den elektriska energin omvandlas till kemisk energi och lagras i vätgas. Maskinen genererar sedan elektricitet från erhållen vätgas och luft; denna omvandling leder bara till vatten som en restprodukt. Nyckelelementet i energiomgången är ”grönt” väte, som kan produceras helt kolfritt med hjälp av en lokal, hållbar lösning, förklarar Holleis.

Liksom nästan alla järnvägsmaskiner har Linsingers järnvägsmaskiner bedrivits med dieselmotorer sedan början. På grund av de allt strängare reglerna för avgasvärden (CO2, NOx) försökte man finna en alternativ energikälla.

Eftersom Linsingers fräsningskoncept redan till stor del är fritt från utsläpp var företagets steg i riktning mot en miljövänlig, framtidsorienterad energiförsörjning självklar.