Nora kommun bygger nytt reningsverk

Kommunalråden i Nora kommun; Tom Rymoen (M) och Solveig Oscarsson (S) tar de första spadtagen för nytt reningsverk. Foto: Nora kommun

Nora kommuns nya reningsverk kommer att hålla Norasjöns vatten rent och livsvänligt för djur, natur och fritidsliv. Satsningen på drygt 150 miljoner kr innebär att Nora kommun tar ett stort steg för att utveckla den infrastruktur för vatten och avlopp som byggdes upp från 1950-talet och framåt och som nu möjliggör för fler invånare. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen sköter byggnationen och även den kommande driften.

– Att bygga det nya reningsverket är nog det långsiktigt mest avgörande beslut som jag varit med om i Nora kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson (S). Det kommer att göra skillnad för miljön under lång tid framöver.

– För en kommun av Nora storlek är drygt 150 miljoner kronor en stor summa och det har tagit tid att genomföra dialogen med Samhällsbyggnad Bergslagen så att reningsverket motsvarar Nora kommuns behov både nu och i framtiden, säger Tom Rymoen, kommunalråd (M) och ordförande i kommunstyrelsen vid beslutet..

Det befintliga avloppsreningsverket byggdes på 1950-talet. I takt med tillväxten och ökade krav på avloppsrening har anläggningen byggts till och bytts ut till att bli den anläggning som finns idag och som betjänar Nora tätort, Gyttorp, Ås, Lejonbacken, Alntorp med flera. Betongen i den nuvarande anläggningen börjar bli sliten och ett av bassängblocken har börjat sjunka och lutar med flera decimeter.