Malmberg installerar på Vombverket

Malmberg tar hem stororder på Vombverket. Foto: Bertil Hagberg, Sesamphoto

Med flöden på 900 liter per sekund och rostfria rördimensioner på över 1000 millimeter och aggregat för UV-ljus på 30-40 ton skapar nu Vombverket i Skåne en helt ny byggnad för UV-ljusbehandling. Malmberg har av Sydvatten fått förtroendet att stå för alla rör- och maskininstallationer. Installationsarbetet beräknas påbörjas nästa år och vara slutfört början på 2023.

– Vi ser fram emot arbetet på Vombverket. Malmberg har lång erfarenhet av tillverkning och installationer för vattenverk både i Sverige och utomlands. Vi känner också väl till de utmaningar man ställs inför när man ska arbeta med vårt viktigaste livsmedel vi har - Vatten. Det här är ett uppdrag som klippt och skuret för Malmberg säger Johan Rubin, affärsområdeschef på Malmberg.

Sydvatten är ett kommunalägt bolag som producerar dricksvatten till nästan 1 miljon invånare i Skåne. Bolaget är en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Med ovanstående UV-ljusanläggning skapas ytterligare en mikrobiologisk säkerhetsbarriär på Vombverket.